General: Odp: Wyniki

Public message

po zakończeniu omówienia

> po zakończeniu omówienia