Wycieczka (wyc): Każde miasto odwiedzamy dokładnie raz

Public message

Doprecyzowanie treści zadania "Wycieczka": każde miasto mamy odwiedzić *dokładnie* jeden raz.

> Doprecyzowanie treści zadania "Wycieczka": każde miasto mamy odwiedzić *dokładnie* jeden raz.