Problems

Name Submissions limit Score
Tydzień 1 (22 October 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
jan Janosik 100
obr Obraz 100
wie Wieże 100
Tydzień 2 (29 October 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
fib Uogólniony Fibonacci 100
grz Grzyby po deszczu 100
mec Mecze 100
Tydzień 3 (5 November 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
ele Elektrownia szczytowo-pompowa 100
inw Inwazja kosmitów 100
sud Prostsze Sudoku 100
Tydzień 4 (12 November 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
akw Akwarium 100
ant Anteny 100
wyc Wycieczka 100
Tydzień 5 (19 November 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
pio Pionek 100
wyd Wycieczka 2 100
zab Zabytki 100
Tydzień 6 (26 November 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
kap Kapitan 100
lot Lot na marsa 100
obo obo 100
Tydzień 7 (5 December 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
mon Monety 100
ska ska 100
wye Wycieczka 3 100
Tydzień 8/10 (12 December 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
dem Demonstracje 100
eks Eksterminacja świstaków 100
pie Pieczęć 100
Tydzień 9/11 (19 December 2018, 20:00 - 13 February 2019, 20:00)
jed Jedynki 100
mis Mistrzostwa 100
spi Spinacze 100