General: Tygodnie 10 i 11

Public message

Z uwagi na bardzo małą liczbę zgłoszeń do zadań z tygodni 8 i 9, zadania z tygodnia 10 są takie same jak w tygodniu 8 (z terminem 16 stycznia), a zadania z tygodnia 11 są takie same jak w tygodniu 9 (z terminem 23 stycznia).

> Z uwagi na bardzo małą liczbę zgłoszeń do zadań z tygodni 8 i 9, zadania z tygodnia 10 są takie same jak w tygodniu 8 (z terminem 16 stycznia), a zadania z tygodnia 11 są takie same jak w tygodniu 9 (z terminem 23 stycznia).