Plan metra (pla): Długość tuneli

Public message

W stosunku do treści zadania wydrukowanej na plakacie zostało dodane jedno uściślenie: długości wszystkich tuneli są dodatnie.