Plan metra (pla): Opisy testów ocen w treści zadania

Public message

Opisy testów 1ocen i 2ocen w treści zadania "Plan metra" nie pokrywały się z zawartością plików. Opublikowaliśmy wersję 1.1 treści zadania, w której te opisy zostały poprawione.