Plan metra (pla): Poprawiony program sprawdzający i ponowna ocena rozwiązań

Public message

Informujemy, że zostały poprawione pewne usterki w programie sprawdzającym poprawność rozwiązań w zadaniu "Plan metra". Wszystkie rozwiązania do zadania "Plan metra" zostały ocenione ponownie. Autorzy programów, których wyniki na testach ocen uległy zmianie, zostali poinformowani o tym fakcie drogą mailową. Przepraszamy za usterki.