Thread: Pseudolosowość z STLa

Dlaczego ta linijka powoduje sygnał 6 przy uruchomieniu programu w SIO2? Nie wydaje mi się żeby były tutaj jakieś nielegalne operacje.

std::mt19937_64 gen{std::random_device{}()};
Bardzo możliwe, że random_device próbuje się dostać do /dev/urandom, a sio2jail grzecznie odmawia dostępu do /dev
Dzięki, to pewnie to.