Thread: oceny testów

Jak są oceniane podzadania w testach? Np. gdy w podzadaniu na 40 punktów jest 100 testów to czy gdy 2 testy będą źle a reszta dobrze to czy dostanie się jakieś punkty?
https://oi.edu.pl/l/82/
"Dokładniej wygląda to tak, że zawodnik nie otrzymuje oceny za poszczególne testy z grupy, lecz za całą grupę. Ocenę dla grupy jest równa minimalnej liczbie uzyskanych punktów z testów wchodzących w jej skład."