Thread: Czasy

Jakie macie czasy na testach "ocen"?
U mnie siadło jakoś tak
0 OK 0.00s / 1.00s
1ocen OK 0.00s / 1.00s
2ocen OK 0.00s / 1.00s
3ocen OK 1.34s / 3.00s

edit: Po delikatnej optymalizacji:
3ocen OK 0.14s / 3.00s
3ocen OK 0.05s/3.00s
3ocen OK 0.26s/3.00s
3ocen OK 0.11s / 3.00s
3ocen OK 0.15s / 3.00s
3ocen OK 0.09s / 3.00s

W sumie ma ktoś pomysł, jaka to jest złożoność w takim wypadku?

This post was hidden by the contest administrator

Prosimy nie wypowiadać się na temat złożoności.
3ocen 0.08s