Thread: Nowe testy

Nowe testy do naszyjników:
1...2999 -> 1<=q<=30, 5<=n,m<=10, 1<=x<=10
3000...5999 -> 1<=q<=100, 500<=n,m<=1000, 1<=x<=1000000
6000...6100 -> 1<=q<=100, 50000<=n,m<=100000, 1<=x<=1000000
We wszystkich sumaryczna długość ciągów <= 20000000

https://drive.google.com/open?id=1EM9F0eo7EAj_8gow7RK5Zrfc_qY3i6Q3
Potwierdzam
Potwierdzam wszystkie
Potwierdzam wszystko
Potwierdzam
Potwierdzam \(^U^)/
Potwierdzam