Thread: Podciągi

This post was hidden by the contest administrator

Jest wzór.
pV=nRT
Trud rozwiązania zadania leży po stronie uczestnika.
Myślę że należy skorzystać z Piątego Prawa Kirchoffa, natomiast pragnę zwrócić uwagę na to, że dyskusja o rozwiązaniach zadań jest niedozwolona.

This post was hidden by the contest administrator

This post was hidden by the contest administrator