Thread: Próg

Obstawiam próg niewiększy niż 213.7
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam.
Ja strzelam w okrągłe 256 ale nie jestem pewien
strzelam, że 150 :D