Thread: Wyniki

Jak wam poszło panowie i panie? Jaki wynik?
320/500
430 pkt
420 pkt
45
400, pozdrawiam nadpisywanie zerem o 5:30 ostatniego dnia...
dwajedentrzysiedem punktów