Thread: sporo małych testów (im mniejsze tym lepsze xd)

Potwierdzam wszystkie.
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam