Thread: Duże testy losowe

Paczka dużych testów, które powinny mieć jakąś odpowiedź. Potwierdzacie?

https://drive.google.com/drive/folders/17E3wEzdiwrwtXUm9nXx_psl-8sf7T0sc?usp=sharing

EDIT: podmienione pliki out -> próba nr 2
edit: paczka poprawiona
@Stanisław Czech Potwierdzam
Potwierdzam wersje numer 2
Potwierdzam poprawioną wersję paczki (v2)
Potwierdzam v2
Potwierdzam v2
Potwierdzam
potwierdzam teściki
Potwierdzam v2
Potwierdzam : )
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam testy, które uratowały moje życie
potwierdzam teściory
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam
teściki potwierdzone również przeze mnie
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam