Thread: 100 testów, m=2000, p=n=1000000

Potwierdzam
Potwierdzam :)
Potwierdzam
potwierdzam:)
potwierdzam
potwierdzam
potwiedzam
Potwierdzam (:
Potwierdzam :)
Potwierdzam :))
potwierdzam UwU
Potwierdzam :)
Potwierdzam B)
Potwierdzam :P
Potwierdzam ;)
Potwierdzam :)
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam :)
potwierdzam :))
potwierdzam
potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam
Potwierdzam
afirmuje B)
potwierdzam
potwierdzam
Potwierdzam niezmiernie
potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam :).
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam ;p
potwierdzam :I
Z wielką przykrością, niestety jestem zmuszony poinformować, iż potwierdzam tę niewielką paczkę testów.
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam B)
potwierdzam i ostrzegam o tabach które autor wstawił na koniec wszystkich lini jako pułapkę na nieostrożnych
Potwierdzam :)
Potwierdzam :)
potwierdzam
potwierdzam
"Paczka 100 losowych testów
m=2000, p=n=1000000
https://drive.google.com/file/d/1zlrBtTqbjSx4W5Qee4D7wyMvR6WUX-pM/view?usp=sharing" - 🤓🤓🤓
potwierdzam wszystkie testy :))
potwierdzam
Potwierdzam
Jakim cudem wam to nie uwala komputera?
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam
potwierdzam paczkę 100 losowych testów
m=2000, p=n=1000000
Potwierdzam orginaln paczke
potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam wszystkie testy