Thread: 1000 testów

https://drive.google.com/file/d/1inAifwieRzjlgzz3IltpQKGGyx9Zj17Z/view?usp=sharing
<1,100> - n<=7
<101,200> - 1 podzadanie (n*k<=10^5)
<201-400> - 2 podzadanie (wioski leżą na jednej ścieżce, numery wiosek kolejno rosną od 1 do n)
<401-1000> 3 podzadanie (bez dodatkowych warunków)
Potwierdzacie testy?
potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam :)
potwierdzam :)
Potwierdzam :)
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam :P
Potwierdzam
Potwierdzam [:
Potwierdzam
Potwierdzam
Potwierdzam (:
potwierdzam
Potwierdzam wszystkie testy C:
potwierdzam :))
Potwierdzam
potwierdzam wszystko
Potwierdzam
potwierdzam
potwierdzam
potwierdzam
Potwierdzam :)
Potwierdzam
Potwierdzam
Marcin Rymkiewicz to Stanisław Czech naszych czasów, potwierdzam i pozdrawiam
Potwierdzam wszystkie testy