Budowa lotniska (bud): Wynik 0

Public message

Jeżeli nie da rady wybudować pasów zgodnie z warunkami zadania, poprawnym wynikiem jest 0.

> Jeżeli nie da rady wybudować pasów zgodnie z warunkami zadania, poprawnym wynikiem jest 0.