XXXI Olimpiada Informatyczna – I etap

Zakończyły się zawody I stopnia XXXI OI. Dziękujemy wszystkim za udział. Tutaj opublikowaliśmy szkice rozwiązań zadań.

Testy do zadań znajdują się w dziale Pliki i testy. Przed zgłoszeniem reklamacji zachęcamy do zapoznania się z dokumentem FAQ. O tym, co będzie dalej, opowiadają Zasady organizacji zawodów:

  • Od piątku 1 grudnia 2023 roku (od 8 rano) poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy.
  • Do środy 6 grudnia 2023 roku (włącznie) poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań. Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny.
  • Reklamacje złożone po 6 grudnia 2023 roku nie będą rozpatrywane.
  • Ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady – 8 grudnia 2023 roku po godz. 20.00.

Questions and news

Author Date Round Category Topic
Jakub Radoszewski 2023-12-01 16:56:00 I etap Zapobiegliwy student (zap) Usterka w programie sprawdzającym
Jakub Radoszewski 2023-11-21 15:24:00 I etap General Omówienia rozwiązań zadań z I etapu
Tomasz Nowak 2023-11-20 13:50:00 I etap General Termin ogłoszenia wyników
Tomasz Nowak 2023-11-01 11:29:00 I etap Satelity (sat) Doprecyzowanie treści: brak komunikacji
Tomasz Nowak 2023-10-24 10:34:00 I etap General Odp: Publikacja na forum checkerek wyjścia
Jakub Radoszewski 2023-10-17 11:14:00 I etap Przyciski (prz) Odp: Blad w tresci zadania
Jakub Radoszewski 2023-10-16 17:59:00 I etap General Odp: brak forum?
Jakub Rożek 2023-10-16 16:27:00 I etap Budowa lotniska (bud) Definicja rozłączności