General: Termin ogłoszenia wyników

Public message

https://oi.edu.pl/l/31oi_zasady_organizacji/ §4.13: Od piątku 1 grudnia 2023 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. §2.11.2: ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady – 8 grudnia 2023 roku po godz. 20.00;

> https://oi.edu.pl/l/31oi_zasady_organizacji/ > > §4.13: Od piątku 1 grudnia 2023 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. > > §2.11.2: ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady – 8 grudnia 2023 roku po godz. 20.00;