Satelity (sat): Doprecyzowanie treści: brak komunikacji

Public message

Jeżeli dana para (a, b) satelitów różnych firm nie występuje na wejściu, to nie powinny one nawiązywać komunikacji.

> Jeżeli dana para (a, b) satelitów różnych firm nie występuje na wejściu, to nie powinny one nawiązywać komunikacji.