Zapobiegliwy student (zap): Usterka w programie sprawdzającym

Public message

Program sprawdzający do tego zadania w niektórych sytuacjach nie daje żadnego wyniku - takie rozwiązania nie zostały ocenione przez SIO. Pracujemy nad poprawieniem go - przepraszamy. EDIT: Niestety może się zdarzyć, że program sprawdzający nie akceptuje wyjść, w których drugi wiersz jest niezgodny ze specyfikacją, nawet jeśli takie wyjścia spełniają warunki częściowej punktacji. Najpóźniej w środę będą widoczne wyniki ponownej oceny wszystkich zgłoszeń, to tego typu problemy nie powinny już występować. Przepraszamy. Po zakończeniu poprawek wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Poinformujemy Was, gdy tak się stanie. Zatwierdzeniem wyników po poprawce zajmie się Komitet Główny na posiedzeniu za tydzień.

> Program sprawdzający do tego zadania w niektórych sytuacjach nie daje żadnego wyniku - takie rozwiązania nie zostały ocenione przez SIO. Pracujemy nad poprawieniem go - przepraszamy. > > EDIT: Niestety może się zdarzyć, że program sprawdzający nie akceptuje wyjść, w których drugi wiersz jest niezgodny ze specyfikacją, nawet jeśli takie wyjścia spełniają warunki częściowej punktacji. Najpóźniej w środę będą widoczne wyniki ponownej oceny wszystkich zgłoszeń, to tego typu problemy nie powinny już występować. Przepraszamy. > > Po zakończeniu poprawek wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Poinformujemy Was, gdy tak się stanie. Zatwierdzeniem wyników po poprawce zajmie się Komitet Główny na posiedzeniu za tydzień.