All messages

General: Próg do II etapu

Public message

Do zawodów II stopnia zostali zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 180 punktów w zawodach I stopnia. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! Dzisiaj ok. godz. 20:00 pojawi się ranking zawodów I stopnia. Wyniki rozpatrzenia reklamacji prześlemy wszystkim zawodnikom najpóźniej w poniedziałek.

> Do zawodów II stopnia zostali zakwalifikowani wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 180 punktów w zawodach I stopnia. Wszystkim zakwalifikowanym gratulujemy! > > Dzisiaj ok. godz. 20:00 pojawi się ranking zawodów I stopnia. > > Wyniki rozpatrzenia reklamacji prześlemy wszystkim zawodnikom najpóźniej w poniedziałek.

Zapobiegliwy student (zap): Usterka w programie sprawdzającym

Public message

Program sprawdzający do tego zadania w niektórych sytuacjach nie daje żadnego wyniku - takie rozwiązania nie zostały ocenione przez SIO. Pracujemy nad poprawieniem go - przepraszamy. EDIT: Niestety może się zdarzyć, że program sprawdzający nie akceptuje wyjść, w których drugi wiersz jest niezgodny ze specyfikacją, nawet jeśli takie wyjścia spełniają warunki częściowej punktacji. Najpóźniej w środę będą widoczne wyniki ponownej oceny wszystkich zgłoszeń, to tego typu problemy nie powinny już występować. Przepraszamy. Po zakończeniu poprawek wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Poinformujemy Was, gdy tak się stanie. Zatwierdzeniem wyników po poprawce zajmie się Komitet Główny na posiedzeniu za tydzień.

> Program sprawdzający do tego zadania w niektórych sytuacjach nie daje żadnego wyniku - takie rozwiązania nie zostały ocenione przez SIO. Pracujemy nad poprawieniem go - przepraszamy. > > EDIT: Niestety może się zdarzyć, że program sprawdzający nie akceptuje wyjść, w których drugi wiersz jest niezgodny ze specyfikacją, nawet jeśli takie wyjścia spełniają warunki częściowej punktacji. Najpóźniej w środę będą widoczne wyniki ponownej oceny wszystkich zgłoszeń, to tego typu problemy nie powinny już występować. Przepraszamy. > > Po zakończeniu poprawek wszystkie rozwiązania zostaną ocenione ponownie. Poinformujemy Was, gdy tak się stanie. Zatwierdzeniem wyników po poprawce zajmie się Komitet Główny na posiedzeniu za tydzień.

General: Omówienia rozwiązań zadań z I etapu

Public message

https://oi.edu.pl/l/433/

> https://oi.edu.pl/l/433/

General: Termin ogłoszenia wyników

Public message

https://oi.edu.pl/l/31oi_zasady_organizacji/ §4.13: Od piątku 1 grudnia 2023 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. §2.11.2: ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady – 8 grudnia 2023 roku po godz. 20.00;

> https://oi.edu.pl/l/31oi_zasady_organizacji/ > > §4.13: Od piątku 1 grudnia 2023 roku poprzez SIO każdy Uczestnik będzie mógł zapoznać się ze wstępną oceną swojej pracy. > > §2.11.2: ogłoszenie wyników zawodów I stopnia w witrynie Olimpiady – 8 grudnia 2023 roku po godz. 20.00;

Satelity (sat): Doprecyzowanie treści: brak komunikacji

Public message

Jeżeli dana para (a, b) satelitów różnych firm nie występuje na wejściu, to nie powinny one nawiązywać komunikacji.

> Jeżeli dana para (a, b) satelitów różnych firm nie występuje na wejściu, to nie powinny one nawiązywać komunikacji.

General: Odp: Publikacja na forum checkerek wyjścia

Public message

Na forum można publikować programy sprawdzające poprawność odpowiedzi, o ile nie da się ich wykorzystać jako istotny element rozwiązania jakiegoś podzadania.

> Na forum można publikować programy sprawdzające poprawność odpowiedzi, o ile nie da się ich wykorzystać jako istotny element rozwiązania jakiegoś podzadania.

Przyciski (prz): Odp: Blad w tresci zadania

Public message

Do treści zadania "Przyciski" wkradł się błąd w opisie testu 3ocen. Opis testu został poprawiony w treści zadania (wersja treści 1.3). Zestaw testów przykładowych w paczce ocen nie zmienia się. Dziękujemy Uważnemu Uczestnikowi na zwrócenie uwagi i przepraszamy za błąd.

> Do treści zadania "Przyciski" wkradł się błąd w opisie testu 3ocen. Opis testu został poprawiony w treści zadania (wersja treści 1.3). Zestaw testów przykładowych w paczce ocen nie zmienia się. > > Dziękujemy Uważnemu Uczestnikowi na zwrócenie uwagi i przepraszamy za błąd.

General: Odp: brak forum?

Public message

Dział Forum pojawi się po naprawieniu usterki w SIO. Przepraszamy.

> Dział Forum pojawi się po naprawieniu usterki w SIO. Przepraszamy.

Budowa lotniska (bud): Definicja rozłączności

Public message

Pasy są rozłączne gdy nie mają wspólnego pola.

> Pasy są rozłączne gdy nie mają wspólnego pola.

CzatBBB (cza): Punktacja za zadanie

Public message

Niestety w treści zadania CzatBBB wkradł się błąd. Podzadanie 4 jest warte 10 punktów. Treść została już poprawiona.

> Niestety w treści zadania CzatBBB wkradł się błąd. Podzadanie 4 jest warte 10 punktów. Treść została już poprawiona.

Satelity (sat): Błąd w treści zadania

Public message

Niestety w treści zadania był błąd. Poprawna treść z zaznaczoną poprawką znajduje się już w systemie. Przepraszamy.

> Niestety w treści zadania był błąd. Poprawna treść z zaznaczoną poprawką znajduje się już w systemie. Przepraszamy.

Budowa lotniska (bud): Wynik 0

Public message

Jeżeli nie da rady wybudować pasów zgodnie z warunkami zadania, poprawnym wynikiem jest 0.

> Jeżeli nie da rady wybudować pasów zgodnie z warunkami zadania, poprawnym wynikiem jest 0.