Satelity (sat): Błąd w treści zadania

Public message

Niestety w treści zadania był błąd. Poprawna treść z zaznaczoną poprawką znajduje się już w systemie. Przepraszamy.

> Niestety w treści zadania był błąd. Poprawna treść z zaznaczoną poprawką znajduje się już w systemie. Przepraszamy.