Budowa lotniska (bud): Definicja rozłączności

Public message

Pasy są rozłączne gdy nie mają wspólnego pola.

> Pasy są rozłączne gdy nie mają wspólnego pola.