Problems

Name Submissions limit Score
Próbny test wiedzy (7 October 2020, 10:00)
pcp Próbny test wiedzy (wersja C++) 0
ppy Próbny test wiedzy (wersja Python) 0
Test wiedzy - podejście pierwsze (7 October 2020, 12:15)
wcp Test wiedzy (w wersji C++) 1
wpy Test wiedzy (w wersji Python) 1
Tura otwarta (7 December 2020, 23:59)
lic Najmniejsza liczba 25
oij OIJ 25
pro Programy 25
psi ... albo psikus! 25
sum Dwukrotność sumy cyfr 25
zeg Zegarek 25
Próbny test wiedzy przed podejściem drugim (7 November 2020, 19:40)
pcp2 Próbny test wiedzy 2 (wersja C++) 3
ppy2 Próbny test wiedzy 2 (wersja Python) 3
Test wiedzy - podejście drugie (12 November 2020, 19:40)
wcp2 Test wiedzy 2 (w wersji C++) 3
wpy2 Test wiedzy 2 (w wersji Python) 3
Tura ukryta (4 January 2021, 23:59)
opt Optymalizacja mandatów 25
slo Liczby slownie 25
tyr Tyrolka 25
zmi Zmiennoliterowe słowo II 25