XV Olimpiada Informatyczna Juniorów – I etap

Uwaga. To są zawody I stopnia Olimpiady Informatycznej Juniorów (dla uczniów szkół podstawowych). Uczniów szkół średnich zachęcamy do startu w Olimpiadzie Informatycznej.

Do piątku 15 stycznia 2021 (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik może zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Przed złożeniem reklamacji zapraszamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij15/reklamacje.pdf.

Questions and news

Author Date Round Category Topic
Bartosz Kostka 2021-01-10 04:13:00 Tura ukryta General Wstępne raporty z tury ukrytej i reklamacje
Bartosz Kostka 2021-01-05 00:00:00 Tura ukryta General Koniec tury ukrytej
Bartosz Kostka 2021-01-03 16:46:00 Tura ukryta General Zbliża się koniec tury ukrytej
Bartosz Kostka 2020-12-08 00:00:00 Tura otwarta General Zakończyliśmy turę otwartą!
Bartosz Kostka 2020-12-05 03:30:00 Tura otwarta General Zbliża się koniec tury otwartej
Bartosz Kostka 2020-12-02 04:14:00 Tura ukryta Liczby slownie (slo) Wartość K
Bartosz Kostka 2020-11-26 11:56:00 Tura ukryta Liczby slownie (slo) Kryteria reprezentacji salda
Bartosz Kostka 2020-11-24 00:00:00 Tura ukryta General Tura ukryta - start!