General: Wstępne raporty z tury ukrytej i reklamacje

Public message

Wyniki prywatne tury ukrytej będą dostępne od godz 15:00 w niedzielę 10 stycznia 2021. Od tego momentu do piątku 15 stycznia 2021 (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Przed złożeniem reklamacji zapraszamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij15/reklamacje.pdf.

> Wyniki prywatne tury ukrytej będą dostępne od godz 15:00 w niedzielę 10 stycznia 2021. > > Od tego momentu do piątku 15 stycznia 2021 (włącznie) poprzez SIO każdy zawodnik będzie mógł zgłaszać uwagi do wstępnej oceny swoich rozwiązań (także tych z tury otwartej). Reklamacji nie podlega jednak dobór testów, limitów czasowych, kompilatorów i sposobu oceny. Przed złożeniem reklamacji zapraszamy do zapoznania się z częstymi pytaniami związanymi z reklamacjami: https://oij.edu.pl/oij15/reklamacje.pdf.