Liczby slownie (slo): Kryteria reprezentacji salda

Public message

Napis w zadaniu powinien być poprawnym (i najprostszym) napisem w języku polskim reprezentującym saldo konta. Na przykład napisy "tysiac tysiecy" oraz "piec miliony" nie sa poprawne i należy dla nich wypisać "NIE".

> Napis w zadaniu powinien być poprawnym (i najprostszym) napisem w języku polskim reprezentującym saldo konta. > Na przykład napisy "tysiac tysiecy" oraz "piec miliony" nie sa poprawne i należy dla nich wypisać "NIE".