All messages

Liczby slownie (slo): Wartość K

Public message

Wartość K w sekcji Ocenianie to stan konta klienta z wejścia (jeżeli wejście zawiera napis spełniający kryteria).

Liczby slownie (slo): Kryteria reprezentacji salda

Public message

Napis w zadaniu powinien być poprawnym (i najprostszym) napisem w języku polskim reprezentującym saldo konta. Na przykład napisy "tysiac tysiecy" oraz "piec miliony" nie sa poprawne i należy dla nich wypisać "NIE".

General: Tura ukryta - start!

Public message

Tura ukryta zawodów I stopnia XV OIJ rozpoczęła się! Do rozwiązania są tym razem cztery zadania: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/p/. Przypominamy także, że jeżeli walczycie jeszcze z zadaniami z tury otwartej, to rozwiązania zadań z tej tury przyjmujemy jedynie do 7 grudnia 2020.

General: Pytanie 25

Public message

W wyniku drobnej drukarskiej pomyłki w tym pytaniu zapytaliśmy o dziewięć gwiazdek, a nie jak pierwotnie zakładało to pytanie: o dziesięć gwiazdek. Bardzo przepraszamy za pomyłkę. Poprawną odpowiedzią na pytanie postawione w teście jest 6. Wszystkie testy są ponownie ocenianie (wynik może się zmienić o +/- 10 punktów). Zaktualizowaliśmy także klucz odpowiedzi.

General: Wyniki i klucz odpowiedzi

Public message

Wyniki indywidualne są już dostępne. Klucz odpowiedzi wraz z opisem rozwiązań znajduje się na stronie https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/. Średni wynik w drugim podejściu wyniósł 139 punktów. Jednocześnie przypominamy że zawody I stopnia OIJ wciąż trwają, a w turze otwartej i ukrytej można zdobyć po 100 punktów za zadanie. Wynikiem za zawody I stopnia jest suma punktów za test (maksimum wśród obu podejść) i zadania.

General: Koniec drugiego podejścia - c.d.

Public message

Bardzo przepraszamy, ale niestety ze względu na przedłużone prace związane ze sprawdzaniem raportów z testu, wyniki pojawią się dopiero jutro w okolicach południa.

General: Koniec drugiego podejścia

Public message

Dziękujemy za udział w teście. Jeszcze dzisiaj opublikujemy wyniki, a wkrótce na naszej stronie pojawi się test z kluczem odpowiedzi. Prosimy sprawdzić zakładkę "Moje zgłoszenia" czy są tam faktycznie Wasze wszystkie zgłoszenia. W przypadku problemów prosimy o kontakt poprzez dział "Pytania i ogłoszenia".

Test wiedzy (w wersji C++) (wcp): Pytanie 16 w wersji C++

Public message

Szanowne zawodniczki, szanowni zawodnicy, w pytaniu 16 w pierwszym podejściu do testu w C++ (https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/cpp_test.pdf) omyłkowo uznaliśmy pierwszą z odpowiedzi za poprawną. Przepraszamy bardzo za tą pomyłkę. Jury zdecydowało o uznaniu w tym pytaniu dwóch wersji odpowiedzi: 1. zawodnik zaznaczył jedynie pierwszą odpowiedź (zgodnie z poprzednią, niepoprawną wersją), 2. zawodnik nie zaznaczył żadnej odpowiedzi. Zaktualizowaliśmy także klucz odpowiedzi na stronie internetowej: https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/cpp_rozw.pdf. W rezultacie niektóre wyniki mogły się zmienić (jedynie wzrosnąć o 10 punktów).

General: Koniec próby

Public message

Dziękujemy wszystkim za wzięcie udziału w próbnym teście. Wyniki są już dostępne. Jeżeli podczas próby zaistniały jakieś problemy (poza brakującymi obrazkami), prosimy o kontakt przez dział Pytania i ogłoszenia

Próbny test wiedzy (wersja C++) (pcp): Re: Brak rysunków

Public message

W przypadku braku rysunków, prosimy o pobranie ich z działu Pliki: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/files/.

General: Próba przed drugim podejściem do testu wiedzy

Public message

W ramach próby przed testem dostępny będzie test składający się z 30 pytań (otwartych i zamkniętych). Na jego rozwiązanie będziesz miała/miał 100 minut, od godz. 18:00. Bardzo prosimy sprawdzić przed konkursem, czy jesteście zalogowani w systemie i poprawnie zarejestrowani (na stronie głównej konkursu: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/dashboard/ powinnien się wyświetlać komunikat "Jesteś zarejestrowana/y na konkurs."). UWAGA. To jest jedynie test próbny, który nie liczy się do punktacji i nie jest obowiązkowy. Drugie podejście do testu właściwego odbędzie się 12 listopada 2020. Pamiętaj, że musisz zakończyć wypełnianie testu przed zakończeniem czasu i kliknąć guzik "Wyślij". Bardzo prosimy nie czekać na ostatnią chwilę. Odpowiedzi są zapisywane na bieżąco, tzn. po odświeżeniu strony nie znikną (nowość w porównaniu do poprzedniej próby). Możesz także zapisać swoje odpowiedzi wcześniej, klikająć guzik "Wyślij", po czym możesz je jeszcze zmienić póki nie minie czas na rozwiązanie testu. Możesz wysłać test maksymalnie 3 razy. Aby test się liczył, musisz wysłać test do sprawdzenia, to jest kliknąć w przycisk "Wyślij". We właściwym teście brana pod uwagę będzie ostatna wersja testu. Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). W przypadku pytań otwartych odpowiedzią jest liczba, bądź pojedyncze słowo. Jeżeli odpowiedzią jest liczba, należy ją wpisać jako liczbę (nie słownie!). Dla przykładu, jeżeli odpowiedzią jest 4, to poprawna odpowiedź to 4, natomiast IV, 4.0, ****, bądź cztery nie będą akceptowane. Z kolei jeżeli odpowiedzią jest słowo, należy wpisać poprawnie słowo, zwracając uwagę na kolejność i wielkość liter. Jeżeli poprawną odpowiedzią jest oij, to odpowiedzi OIJ, Oij, albo o i j nie będa akceptowane. Informujemy, że podczas testu można korzystać z dowolnej pomocniczej literatury, w tym Internetu. Komunikacja pomiędzy zawodnikami i osobami trzecimi jest zabroniona. W przypadku uzasadanionego podejrzenia niesamodzielności istnieje możliwość dyskwaliikacji. W przypadku języka C++ należy założyć, że podane fragmenty kodu są fragmentami programu, którego reszta jest poprawnie napisana (w szczególności są poprawnie zadeklarowane biblioteki i zmienne).

General: Wyniki i rozwiązania

Public message

Wyniki indywidualne są już dostępne. Odpowiedzi i rozwiązania są już na naszej stronie: https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/.

General: Komunikat ws. końca zawodów

Public message

KG OIJ przeprasza wszystkich, których dotknęły dzisiejsze problemy dotyczące testu. Wyniki oraz rozwiązania pojawią się ok. 13:30. Przypominamy, że wszyscy zawodnicy będą mogli przystąpić do testu w dniu 12.11. Liczy się tylko lepszy z uzyskanych wyników.

General: Brak rysunków

Public message

Jeżeli rysunki się nie wyświetlają, można je pobrać z działu Pliki: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/files/

General: Niestety nie ma tu żadnych zadań, do których możesz przysłać rozwiązanie…

Public message

Jeżeli widzicie taki komunikat, prosimy upewnić się, że poprawnie zarejestrowaliście się w konkursie. Przypominamy, że samo zarejestrowanie przez nauczyciela w systemie rejestracji szkół nie jest wystarczające i że zawodnik musi sam założyć sobie konto w Systemie Informatycznym Olimpiady (konto można założyć korzystając z następującego odnośnika: https://sio2.mimuw.edu.pl/register/). Następnie należy kliknąć w link, który znajduje się w wiadomości wygenerowanej przez system rejestracji szkół wysłanej na adres mailowy zawodnika bądź jego opiekuna; lub wpisać kod aktywacyjny na stronie https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/register/.

General: Wydłużenie czasu trwania testu

Public message

Bardzo przepraszamy za problemy techniczne. Czas na rozwiązywanie testu został wydłużony do 12:10.

General: Odp: tura testowa - co jest dozwolone

Public message

> Co jest dozwolone w czasie pierwszej tury testowej? Czy wolno korzystać z Internetu? Używać kompilatora? Korzystać z oficjalnej dokumentacji języka programowania? Można korzystać jedynie z dokumentacji języków programowania (linki do dozwolonej dokumentacji znajdują się na samym dole menu).

General: Odp: puste odpowiedzi

Public message

> W próbnym teście nie da się wysłać odpowiedzi, gdy odpowiedź na drugie zadanie jest pusta. Czy w prawdziwym konkursie też tak będzie, że w każdym zadaniu trzeba coś wpisać? Tak. Ma to na celu zagwarantowanie, że żaden uczestnik przez przypadek nie pominie jakiegoś pytania. Jeżeli nie chcesz odpowiadać na jakieś pytanie, prosimy po prostu wpisać "bez odpowiedzi".

General: Próbne testy wiedzy

Public message

Opublikowaliśmy dwa krótkie próbne testy wiedzy. Zachęcamy do zapoznania się z systemem poprzez wypełnienie tych testów.