General: Zakończyliśmy turę otwartą!

Public message

Abyście nie nusieli czekać do stycznia, pełne wyniki indywidualne z tury otwartej pojawią się w SIO dzisiaj o godz. 00:15. Prosimy zwrócić uwagę, że są to wyniki wstępne i mogą się jeszcze zmienić do momentu zakończenia zawodów I stopnia i zatwierdzenia wyników przez Komitet Główny. W szczególności Jury sprawdzi zgłoszenia pod względem niesamodzielności dopiero w styczniu, po zakończeniu tury ukrytej. Wtedy także otworzymy formularz reklamacji. Testy użyte do oceny Waszych rozwiązań pojawią się w SIO (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/tests/) razem z raportami, a omówienia zadań oraz programy wzorcowe będą dostępne na stronie https://oij.edu.pl/oij15/etap1/zadania/ jeszcze dzisiaj. W tym tygodniu także zadania trafią na Szkopuła. Tymczasem życzymy powodzenia wszystkim, którzy walczą z turą ukrytą. Termin wysyłania zgłoszeń mija 4 stycznia 2021!

> Abyście nie nusieli czekać do stycznia, pełne wyniki indywidualne z tury otwartej pojawią się w SIO dzisiaj o godz. 00:15. Prosimy zwrócić uwagę, że są to wyniki wstępne i mogą się jeszcze zmienić do momentu zakończenia zawodów I stopnia i zatwierdzenia wyników przez Komitet Główny. W szczególności Jury sprawdzi zgłoszenia pod względem niesamodzielności dopiero w styczniu, po zakończeniu tury ukrytej. Wtedy także otworzymy formularz reklamacji. > > Testy użyte do oceny Waszych rozwiązań pojawią się w SIO (https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/tests/) razem z raportami, a omówienia zadań oraz programy wzorcowe będą dostępne na stronie https://oij.edu.pl/oij15/etap1/zadania/ jeszcze dzisiaj. W tym tygodniu także zadania trafią na Szkopuła. > > Tymczasem życzymy powodzenia wszystkim, którzy walczą z turą ukrytą. Termin wysyłania zgłoszeń mija 4 stycznia 2021!