General: Próba przed drugim podejściem do testu wiedzy

Public message

W ramach próby przed testem dostępny będzie test składający się z 30 pytań (otwartych i zamkniętych). Na jego rozwiązanie będziesz miała/miał 100 minut, od godz. 18:00. Bardzo prosimy sprawdzić przed konkursem, czy jesteście zalogowani w systemie i poprawnie zarejestrowani (na stronie głównej konkursu: https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij15-1/dashboard/ powinnien się wyświetlać komunikat "Jesteś zarejestrowana/y na konkurs."). UWAGA. To jest jedynie test próbny, który nie liczy się do punktacji i nie jest obowiązkowy. Drugie podejście do testu właściwego odbędzie się 12 listopada 2020. Pamiętaj, że musisz zakończyć wypełnianie testu przed zakończeniem czasu i kliknąć guzik "Wyślij". Bardzo prosimy nie czekać na ostatnią chwilę. Odpowiedzi są zapisywane na bieżąco, tzn. po odświeżeniu strony nie znikną (nowość w porównaniu do poprzedniej próby). Możesz także zapisać swoje odpowiedzi wcześniej, klikająć guzik "Wyślij", po czym możesz je jeszcze zmienić póki nie minie czas na rozwiązanie testu. Możesz wysłać test maksymalnie 3 razy. Aby test się liczył, musisz wysłać test do sprawdzenia, to jest kliknąć w przycisk "Wyślij". We właściwym teście brana pod uwagę będzie ostatna wersja testu. Pytanie uznawane jest za rozwiązane poprawnie, kiedy odpowiedź jest poprawna (w przypadku pytań otwartych), bądź dokładnie wszystkie poprawne odpowiedzi zostaną zaznaczone i żadna niepoprawna nie będzie zaznaczona (w przypadku pytań zamkniętych). W przypadku pytań otwartych odpowiedzią jest liczba, bądź pojedyncze słowo. Jeżeli odpowiedzią jest liczba, należy ją wpisać jako liczbę (nie słownie!). Dla przykładu, jeżeli odpowiedzią jest 4, to poprawna odpowiedź to 4, natomiast IV, 4.0, ****, bądź cztery nie będą akceptowane. Z kolei jeżeli odpowiedzią jest słowo, należy wpisać poprawnie słowo, zwracając uwagę na kolejność i wielkość liter. Jeżeli poprawną odpowiedzią jest oij, to odpowiedzi OIJ, Oij, albo o i j nie będa akceptowane. Informujemy, że podczas testu można korzystać z dowolnej pomocniczej literatury, w tym Internetu. Komunikacja pomiędzy zawodnikami i osobami trzecimi jest zabroniona. W przypadku uzasadanionego podejrzenia niesamodzielności istnieje możliwość dyskwaliikacji. W przypadku języka C++ należy założyć, że podane fragmenty kodu są fragmentami programu, którego reszta jest poprawnie napisana (w szczególności są poprawnie zadeklarowane biblioteki i zmienne).