Test wiedzy (w wersji C++) (wcp): Pytanie 16 w wersji C++

Public message

Szanowne zawodniczki, szanowni zawodnicy, w pytaniu 16 w pierwszym podejściu do testu w C++ (https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/cpp_test.pdf) omyłkowo uznaliśmy pierwszą z odpowiedzi za poprawną. Przepraszamy bardzo za tą pomyłkę. Jury zdecydowało o uznaniu w tym pytaniu dwóch wersji odpowiedzi: 1. zawodnik zaznaczył jedynie pierwszą odpowiedź (zgodnie z poprzednią, niepoprawną wersją), 2. zawodnik nie zaznaczył żadnej odpowiedzi. Zaktualizowaliśmy także klucz odpowiedzi na stronie internetowej: https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/cpp_rozw.pdf. W rezultacie niektóre wyniki mogły się zmienić (jedynie wzrosnąć o 10 punktów).