General: Wyniki i klucz odpowiedzi

Public message

Wyniki indywidualne są już dostępne. Klucz odpowiedzi wraz z opisem rozwiązań znajduje się na stronie https://oij.edu.pl/oij15/etap1/pytania/. Średni wynik w drugim podejściu wyniósł 139 punktów. Jednocześnie przypominamy że zawody I stopnia OIJ wciąż trwają, a w turze otwartej i ukrytej można zdobyć po 100 punktów za zadanie. Wynikiem za zawody I stopnia jest suma punktów za test (maksimum wśród obu podejść) i zadania.