Problems

Name Submissions limit Score
Zadania programistyczne (5 January 2023, 23:59)
bie Biegacze 25
col Problem Collatza 25
kro Przesuwanie króla 25
log Wioska Logiki 25
pod Podzielność przez 9 25
pre Prestiżowe zawody 25
Test wiedzy (27 October 2022, 13:40)
test Test Wiedzy 25