Questions and news

Author Date Round Category Topic
Karol Farbiś 2023-01-10 07:27:00 Zadania programistyczne General Testy użyte do oceny rozwiązań
Paweł Dietrich 2022-10-28 13:00:00 Zadania programistyczne General Wyniki testu
Paweł Dietrich 2022-10-23 23:59:00 Zadania programistyczne General Informacja wstępna o teście
Karol Farbiś 2022-09-26 16:10:27 Zadania programistyczne Problem Collatza (col) Poprawki do treści zadania
Karol Farbiś 2022-09-26 00:00:00 Zadania programistyczne General Rozpoczęcie zawodów XVII OIJ