General: Wyniki testu

Public message

Wyniki testu wiedzy już powinny być widoczne, jeżeli koordynator je wpisał. https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij17-1/submissions/

> Wyniki testu wiedzy już powinny być widoczne, jeżeli koordynator je wpisał. > https://sio2.mimuw.edu.pl/c/oij17-1/submissions/