Problem Collatza (col): Poprawki do treści zadania

Public message

Niestety, znaleźliśmy błąd w treści zadania "Problem Collatza". Błąd polegał na tym, że pierwszy test przykładowy nie odpowiadał ciągowi z treści zadania. Zmieniliśmy ciąg, tak żeby odpowiadał testowi przykładowemu. Nowa treść zadania dostępna jest w dziale "Zadania". A stara... niech zniknie w czeluściach Internetu.

> Niestety, znaleźliśmy błąd w treści zadania "Problem Collatza". Błąd polegał na tym, że pierwszy test przykładowy nie odpowiadał ciągowi z treści zadania. Zmieniliśmy ciąg, tak żeby odpowiadał testowi przykładowemu. Nowa treść zadania dostępna jest w dziale "Zadania". A stara... niech zniknie w czeluściach Internetu.