Solutions

Problem Contestant Score Operations
Mistrzostwa [B] (mis) TDDT 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) sorontar 10 solution
Siano [A] (sia) sorontar 1 solution
Równanie (row) Mateusz Dudziński 9 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Mateusz Dudziński 10 solution
Siano [A] (sia) Mateusz Dudziński 2 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Mateusz Dudziński 0 solution
Hazard [B] (haz) Mateusz Dudziński 1 solution
Równanie (row) Tadeusz Dul 10 solution
Kanapka (kan) Tadeusz Dul 0 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Tadeusz Dul 10 solution
Siano [A] (sia) Tadeusz Dul 10 solution
Fibonacci [A] (fib) Tadeusz Dul 1 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Tadeusz Dul 10 solution
Hazard [B] (haz) Tadeusz Dul 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Kornel Dulęba 10 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Kornel Dulęba 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Maciej Dulęba 10 solution
Siano [A] (sia) Maciej Dulęba 10 solution
Fibonacci [A] (fib) Maciej Dulęba 10 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Maciej Dulęba 10 solution
Hazard [B] (haz) Maciej Dulęba 10 solution
Rozstaw szyn [A] (roz) Maciej Dulęba 10 solution
Poszukiwania [B] (pos) Maciej Dulęba 7 solution
Mały sabotaż w wielkim mieście [A] (sab) Maciej Dulęba 10 solution
Eksplozja komórkowa [B] (eks) Maciej Dulęba 9 solution
Kontrmanifestacja [B] (kon) Maciej Dulęba 3 solution
Roboty [A] (rob) Maciej Dulęba 2 solution
Siłownia [A] (sil) Maciej Dulęba 10 solution
Równanie (row) Piotr Dulikowski 9 solution
Kanapka (kan) Piotr Dulikowski 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Piotr Dulikowski 10 solution
Siano [A] (sia) Piotr Dulikowski 10 solution
Fibonacci [A] (fib) Piotr Dulikowski 10 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Piotr Dulikowski 10 solution
Hazard [B] (haz) Piotr Dulikowski 10 solution
Rozstaw szyn [A] (roz) Piotr Dulikowski 10 solution
Poszukiwania [B] (pos) Piotr Dulikowski 10 solution
Kontrmanifestacja [B] (kon) Piotr Dulikowski 0 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Piotr Durlak 10 solution
Równanie (row) maciej durzewski 10 solution
Kanapka (kan) maciej durzewski 9 solution
Kieszonkowe [B] (kie) maciej durzewski 10 solution
Siano [A] (sia) maciej durzewski 1 solution
Mistrzostwa [B] (mis) maciej durzewski 10 solution
Hazard [B] (haz) maciej durzewski 5 solution
Poszukiwania [B] (pos) maciej durzewski 1 solution
Eksplozja komórkowa [B] (eks) maciej durzewski 1 solution
Kontrmanifestacja [B] (kon) maciej durzewski 7 solution
Kieszonkowe [B] (kie) kajko 10 solution
Siano [A] (sia) kajko 4 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Paweł Dybiec 10 solution
Równanie (row) andrew85 1 solution
Kieszonkowe [B] (kie) andrew85 10 solution
Siano [A] (sia) andrew85 1 solution
Kieszonkowe [B] (kie) shajen 10 solution
Siano [A] (sia) shajen 2 solution
Mistrzostwa [B] (mis) shajen 5 solution
Poszukiwania [B] (pos) shajen 0 solution
Kontrmanifestacja [B] (kon) shajen 0 solution
Równanie (row) Wojciech Dyżewski 7 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Wojciech Dyżewski 10 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Wojciech Dyżewski 10 solution
Hazard [B] (haz) Wojciech Dyżewski 3 solution
Równanie (row) marcin_dz 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) marcin_dz 8 solution
Siano [A] (sia) marcin_dz 2 solution
Mistrzostwa [B] (mis) marcin_dz 0 solution
Równanie (row) woodpecker 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) woodpecker 10 solution
Siano [A] (sia) woodpecker 1 solution
Kieszonkowe [B] (kie) dziedzic99 10 solution
Równanie (row) robert_d 0 solution
Kieszonkowe [B] (kie) robert_d 10 solution
Siano [A] (sia) robert_d 2 solution
Równanie (row) Michał Dziewulski 1 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Michał Dziewulski 10 solution
Siano [A] (sia) Michał Dziewulski 0 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Edyta Dzwonkowska 0 solution
Równanie (row) dtk7c2 5 solution
Kieszonkowe [B] (kie) dtk7c2 10 solution
Siano [A] (sia) dtk7c2 2 solution
Fibonacci [A] (fib) dtk7c2 1 solution
Równanie (row) Karol Farbiś 10 solution
Kanapka (kan) Karol Farbiś 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Karol Farbiś 10 solution
Siano [A] (sia) Karol Farbiś 10 solution
Fibonacci [A] (fib) Karol Farbiś 10 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Karol Farbiś 10 solution
Hazard [B] (haz) Karol Farbiś 10 solution
Rozstaw szyn [A] (roz) Karol Farbiś 10 solution
Kieszonkowe [B] (kie) Krzysztof Feluś 10 solution
Siano [A] (sia) Krzysztof Feluś 6 solution
Fibonacci [A] (fib) Krzysztof Feluś 10 solution
Mistrzostwa [B] (mis) Krzysztof Feluś 10 solution
Hazard [B] (haz) Krzysztof Feluś 5 solution
Rozstaw szyn [A] (roz) Krzysztof Feluś 9 solution
Poszukiwania [B] (pos) Krzysztof Feluś 3 solution
Mały sabotaż w wielkim mieście [A] (sab) Krzysztof Feluś 0 solution
Kontrmanifestacja [B] (kon) Krzysztof Feluś 1 solution