General: Publicznie dostępne rozwiązania

Public message

W zakładce "Rozwiązania" można przeczytać rozwiązania uczestników.

> W zakładce "Rozwiązania" można przeczytać rozwiązania uczestników.