1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
#include <cstdio>
#include <tuple>
#include <list>
#include <vector>

// start, free time, left time
typedef std::tuple<int, int, int> i_triple;
// free time, left time
typedef std::tuple<int, int> i_double;


int m, n;
int p, k, c;


bool predicate(const i_double& x) {
  return std::get<1>(x) == 0;
}

int main() {
  scanf("%d %d", &n, &m);


  std::list<i_triple> new_procs;
  std::list<i_double> procs;

  std::list<i_double> front;
  std::list<i_double> moved;
  std::list<i_double> back;

  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%d %d %d", &p, &k, &c);
    new_procs.push_back(std::make_tuple(p, k - p - c, c));
  }

  new_procs.sort();

  std::list<i_double> merged;
  int free, dur;

  for (int i = 0; !new_procs.empty() || !procs.empty(); i++) {
    if (new_procs.size() + procs.size() <= m) break;

    // wrzucenie kolejnych do worka
    while (!new_procs.empty() && std::get<0>(new_procs.front()) == i) {
      free = std::get<1>(new_procs.front());
      dur = std::get<2>(new_procs.front());
      merged.push_back(std::make_tuple(free, dur));
      new_procs.pop_front();
    }

    // scalenie dwóch list
    std::list<i_double>::iterator it = procs.begin();
    while (!merged.empty()) {
      if (it == procs.end() || (*it) > merged.front()) {
        procs.insert(it, merged.front());
        merged.pop_front();
      }
      else {
        ++it;
      }
    }

    if (procs.empty()) continue;

    // obsłużenie pierwszych procesów
    it = procs.begin();
    auto first_different = it;
    int diff_val = std::get<0>(*it);
    for (int j = 0; j < m && it != procs.end(); j++) {
      i_double& p = *it;
      if (std::get<0>(p) != diff_val) {
        first_different = it;
        diff_val = std::get<0>(p);
      }
      std::get<1>(p)--;
      ++it;
    }
    front.splice(front.begin(), procs, procs.begin(), first_different);
    back.splice(back.begin(), procs, first_different, it);

    // nieobsłużenie w terminie procesu
    if (it != procs.end() && std::get<0>(*it) == 0) {
      printf("NIE\n");
      return 0;
    };

    auto first_same = it;
    // skrócenie wolnego nieobsłużonym o tej samej wartości
    while (it != procs.end() && std::get<0>(*it) == diff_val) {
      std::get<0>(*it)--;
      ++it;
    }

    moved.splice(moved.begin(), procs, first_same, it);
    // skrócenie wolnego nieobsłużonym
    while (it != procs.end()) {
      i_double& p = *it;
      std::get<0>(p)--;
      ++it;
    }

    back.splice(back.end(), procs);
    front.remove_if(predicate);
    back.remove_if(predicate);

    // łączenie list
    procs.splice(procs.begin(), front);
    procs.splice(procs.end(), moved);
    procs.splice(procs.end(), back);
  }

  printf("TAK\n");

  return 0;
}