Zadania

Nazwa Wynik
Runda próbna (5 Grudzień 2018, 23:59)
pin PIN
Runda próbna rozproszona (7 Grudzień 2018, 23:59)
dzi Działka 2
kan Kanapka
Runda 1. (11 Grudzień 2018, 23:59)
pod Poddrzewo [A]
pol Język polski [B]
Runda 2. (12 Grudzień 2018, 23:59)
her Heros [A]
kon Nowy kontrakt [B]
Runda 3. (13 Grudzień 2018, 23:59)
mag Magiczne wieże [A]
pal Palindrom [B]
Runda 4. (14 Grudzień 2018, 23:59)
fut Futbol [A]
tea Teatr [B]
Runda 4. - uruchomienie próbne (14 Grudzień 2018, 23:59)
tes Test programu
Runda 5. (16 Grudzień 2018, 23:59)
gra Gra [B]
ryk Ryki [A]
skw Skwarki [B]
wie Wielokąty [A]