Heros [A] (her): Re: Znaczenie słów "Wszystkie zależności"

Public message

> "usuń k spośród umiejętności (wraz z ich wszystkimi zależnościami)" > Wszystkie zależności są rozumiane jako wszystkie umiejętności, do których wymagana jest dana umiejętność, czy powiązania (krawędzie) wchodzące i wychodzące do danej umiejętności? To drugie.