General: Poprawiona treść do zadania Palindrom [B]

Public message

Dostępna jest już nowa, poprawiona wersja treści zadania Palindrom (poprawiliśmy jedynie numer rundy i dodaliśmy krótką historyjkę, której wcześniej brakowało).