General: Uruchomienia próbne

Public message

Limit uruchomień próbnych został podniesiony do 20 na zadanie. Jednocześnie przypominamy, że regulamin twardo precyzuje, że limit normalnych zgłoszeń wynosi 10 na zadanie (wliczając błędy kompilacji).