Futbol [A] (fut): Złe odpowiedzi w testach przykładowych

Public message

Poprawna odpowiedź w pierwszym teście przykładowym to 11. Poprawna odpowiedź w drugim teście przykładowym to 7. Liczba możliwych składów to 176, ale wypisujemy wynik modulo 13. Przepraszamy za problemy. Odpowiedzi w treści zostaną niedługo poprawione.