General: Opublikowanie rozwiązań

Public message

Wszystkie rozwiązania zostały już opublikowane w odpowiednim dziale.

> Wszystkie rozwiązania zostały już opublikowane w odpowiednim dziale.