Ogólne: Opublikowanie rozwiązań

Publiczne ogłoszenie

Wszystkie rozwiązania zostały już opublikowane w odpowiednim dziale.