1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
//Potyczyki algorytmiczne
//Zadanie PIN
//Autor: AT
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
  int n, kp, k, p;
  cin >> n;
  int a = 1;
  int licznik = 0;
  while(a*a <n)
  {
    if(n%a == 0)
    {
      kp = n / a - 1;
      k = 2;
      while(k*2 < kp)
      {
        if(kp % k == 0)
        {
          p = kp / k - 1;
          licznik++;
          cout << a <<" " << a*k << " " << a*k*p << endl;
        }
        k++;
      }
    }
    a++;
  }
  cout << licznik << endl;
}