1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
#include <stdio.h>

char a[200020];
int Da,Db,N,zera;
long long int r;

//wczytuje liczbe do pocz. fragmentu tabeli i porownuje z poprzednimi wartosciami
// -> 1  nastepna liczba jest wieksza
// -> 2  nastepna liczba jest mniejsza
// -> 0  poczatki sa takie same

int readnumb(void)
{
	int i,z,p,f;
	char c[12];

	scanf("%d",&z);
	p=11; while(z) {c[p]=(char)(z%10); p--; z/=10;}

	f = 0;	
	Db = 11-p;
	if(Da<Db) {Da=Db; f=1;}
	for(i=0;i<Db;++i)
	{
		if(a[i]<c[p+i+1] && f==0) f = 1;
		if(a[i]>c[p+i+1] && f==0) f = 2;
		a[i]=c[p+i+1];
	}
	return f;
}


void dodaj(void)
{
	int i,f=1;
	char rr;
	
	i=Da-1;
	while(f && i>=Db)
	{
		rr=(char)((a[i]+f)%10);
		f=(char)((a[i]+f)/10);
		a[i]=rr;
		i--;
	}
	
	if (f) {for(i=Db;i<=Da;++i) a[i]=0; zera=1; r+=Da-Db+1; Da++;} else r+=Da-Db;

	return;
}

int main()
{
	int w,i;
	
	
	scanf("%d",&N);

	while(N--)
	{
		w = readnumb();
		if (w==1) {r+=Da-Db; if(zera==0) {for(i=Db;i<=Da;++i) a[i]=0; zera=1;} else {for(i=Db;i<Db+12;++i) a[i]=0;}}
		if (w==2) {r+=Da-Db+1; Da++; if(zera==0) {for(i=Db;i<Da;++i) a[i]=0; zera=1;} else {for(i=Db;i<Db+12;++i) a[i]=0;}}
		if (w==0) {dodaj();}
	}

	printf("%lld\n",r);
	return 0;
}